Publicerad 2017-06-28
Av de länder i undersökningen som uppgav att man jobbar systematiskt med information om antibiotikaresistens svarade 40 procent att man jobbade med målinriktade, landstäckande kampanjer. Foto: Mostphotos

Kommunikation om antibiotikaresistens ökar

Enligt OIE, världsorganisationen för djurhälsa, minskar antalet länder som inte har något system för att kommunicera runt riskerna med överdriven antibiotikaanvändning inom animalieproduktion.

Påståendet baseras på en undersökning som OIE gjort bland sina 180 medlemsländer. 135 länder svarade på enkäten. Av dessa var det 22 procent av länderna som uppgav att man inte kommunicerade systematiskt med olika intressenter om antibiotikaresistens. Motsvarande siffra när samma siffra ställdes för två år sedan var 46 procent, allt enligt Global meat news.