Publicerad 2017-06-28
I Seges kommande försök med smågrisfoder är tanken att grisarna ska utfodras med tre olika faser; sju till nio kilo, nio till 15 och 15 till 30. Genom försöket vill man dokumentera effekten av zink. Samtidigt hoppas man på att hitta ett annat användbart alternativ. Foto: Emma Sonesson

Sökes: alternativ till zink

Danska Seges Videncenter for svineproduktion förbereder sig för en framtid utan smågris­foder med medicinska halter av zink. Därför efterlyser man nu andra foderlösningar på marknaden. Tanken är att testa fodrens potential i ett försök.

Seges efterlyser på sin hemsida företag som har väl underbyggda idéer till hur man reducerar antalet diarrébehandlingar och minimerar antibiotikaförbrukningen, men samtidigt inte använder medicinskt zink i avvänjningsfodret. Bakgrunden är det förbud mot medicinskt zink som diskuteras inom EU. Eftersom EFSA dessutom föreslår sänkt kopparinnehåll i smågrisfoder kommer man även att testa det i försöket.
Bland företagen som anmäler intresse kommer man att plocka ut fyra olika koncept som ska testas i ett försök med start i oktober. Koncepten ska starta vid avvänjning och sluta då grisarna väger 30 kilo. Under perioden kan tre olika faser användas och fodren i de olika faserna behöver inte komma från samma företag.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren