Publicerad 2017-06-26
Einar Busterud, ordförande i Hamar, klippte bandet på den
officiella invigningsceremonin av seminstationen Norsvin Alfa.
Totalt säljer TopigsNorsvin nio miljoner semindoser årligen,
varav drygt fem procent produceras i Norge.Foto: Norsvin

TopigsNorsvin satsar: Ny seminstation i Norge

I början av juni flyttar galtarna in på TopigsNorsvins nya seminsatation i Norge, Norsvin Alfa. Därmed tas ett betydande steg för att bibehålla bolagets positition som ett av de världsledande företagen på grisgenetik.

Den nya seminstationen ligger mitt i skogen i Bergset­marka i Hamar kommun, på säkert avstånd från andra grisbesättningar och kraftigt trafikerade vägar. Beslutet att bygga nytt grundar sig på att den gamla seminstationen börjar bli sliten och kräver kostsamma renoveringar. Dessutom gör allmän exploatering och etableringen av en avfallsstation i närområdet att upprätthållande av ett fullgott smittskydd hade kunnat bli en utmaning där framöver.  
En halv miljon doser

75 miljoner norska kronor har investerats i Norsvin Alfa och biosäkerhet, brandskydd och logistik gällande både djur och varor har varit centrala delar i planeringsarbetet.

– Med Norsvin Alfa stärker Norsvin sin position som leverantör av två av fyra raser i Topigs­Norsvins produktportfölj, sa TopigsNorsvins vd Martin Bijl på den officiella invigningen av Norsvin Alfa i maj.

Bygget påbörjades under hösten 2016 och i juni flyttar alltså galtarna in. Själva stallet är uppdelat i fyra olika avdelningar med tappningsrum centralt placerat. Stallet rymmer 300 galtar som årligen ska producera 500 000 semindoser. Personalutrymmen, in- och utlastningsrum, lager, labora­torium, kontor och packrum ryms också i nybygget som är på totalt 4  000 kvadratmeter.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren