Publicerad 2017-06-25
Etta på slaktgristoppen 2016: Christer Hylander, Strömsnäs
gård.

1 (3) Strömsnäs Gård, Christer Hylander, Västerås

Helintegrerad besättning med 1 080 slaktgrisplatser i sex stallar med långtråg. Producerar cirka 4 200 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande koncentrat och egen spannmål.

Besättningen sköts av ägaren Christer Hylander och medarbetaren Josefin Ingvast. Skattad arbetsåtgång 16 minuter/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Långtrågsboxarna fungerar bra, ger god hygien i stallet och minimalt med skrapning, vilket gör att boxarna är lättskötta. Helhetslösningen fungerar helt enkelt bra.

Framgångsfaktorer: Josefin är väldigt engagerad och duktig både på gris och produktionsuppföljning. Fina smågrisar och vaccinerade hangrisar har visat sig vara ett vinnande koncept.

2 (-) Ullevi Västergård, Ingrid Erlansson och Torvald Carlsson, Gamleby

Helintegrerad besättning med  1 400 slaktgrisplatser. Producerar 4 300 grisar/år. Långtrågsboxar med betongspalt. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande spannmål, åkerböna, vassle, vatten, soja och premix.

Besättningen ägs av Ingrid Erlansson och Torvald Carlsson och sköts tillsammans med medarbetarna Pia Andersson och Ulrika Gustavsson. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Ventilationen fungerar bra och stallarna är fräscha på Ullevi.

Arrenderar ett annat stall som är betydligt äldre till ungefär halva produktionen.

Framgångsfaktorer: Bra personal och jämn produktion med fina egna smågrisar.

3 (4) Klementsboda Gård AB, Lars och Jenny Karlsson, Vedevåg

Helintegrerad besättning med 760 slaktgrisplatser i två avdelningar med långtrågsboxar. Producerar 2 660 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande åkerböna.

Besättningen sköts av ägarna Lars och Jenny Karlsson samt djurskötarna Monica Robertsson, Amanda Jansson och Olivia Barth. Cirka 10 procent av grisarna vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Väl inarbetade stallar.

Framgångsfaktorer: Väger innan slakt så att rätt grisar går till slakt. Roligt arbetsteam.  Strör rikligt och foderoptimerar. Utfodrar med mer havre än innan, cirka 25 procent.

4 (-) Råbro AB, Henrik Åkesson, Kristianstad

Helintegrerad besättning med 2 100 slaktgrisplatser i sju avdelningar med långtrågsboxar. Producerar 9 000 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande bland annat drank.

Besättningen sköts av ägaren Henrik Åkesson tillsammans med hans duktiga personal som har lång erfarenhet av grisskötsel. Skattad arbetsåtgång mindre än 10 minuter/slaktgris. Grisarna kontrollvägs.

Nöjd med i stallet: Praktiskt och rationellt att arbeta med grisar från gången i långtrågsboxen.

Framgångsfaktorer: Djurhälsan är A och O. Serogrisproduktionen är grunden till dagens friska grisar i kombination med bra smittskydd. Fina grisar vid insättning. Väldigt nöjd med Hampshire som faderras.

5 (10) Evertsholm Lantbruk AB, Jan och Catrin Siverskog, Söderköping

Integrerad satellitbesättning med 1 600 slaktgrisplatser i 4 avdelningar med långtrågsboxar. Producerar cirka 5 300 grisar/år. Grisarna utfodras med sojafritt blötfoder innehållande rapsdrank och åkerböna. Besättningen är leverantör av Rapsgris.

Besättningen ägs av Jan och Catrin Siverskog och sköts av Catrin och Andrzej Lobodzinski. Väger vissa grisar kontinuerligt fram till slakt.

Nöjd med i stallet: Nöjd med långtrågsboxar som ger en bra boxhygien och tar mindre tid att skrapa vilket ger mer tid till grisarna. Blötfoderanläggningen fungerar bra.

Framgångsfaktorer: Ett bra hälsoläge är prio ett. Noggranna med foderjusteringar. Rapsgriskonceptet fungerar bra och produktionsuppföljning har blivit rutin.

6 (1) Ösby Gård, Önnerståhl smågris AB, Eskilstuna

Del- och externintegrerad besättning med 1 760 slaktgrisplatser i fem avdelningar med långtrågsboxar. Producerar cirka  5 400 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande energivärderade alternativa fodermedel som drank, premix, åkerböna, mjölk och spannmål.

Besättningen sköts av ägaren Jonas Önnerståhl tillsammans med personalen Merja Vaino och Linda Jonsson. Skattad arbetstidsåtgång är 20 minuter/slaktgris. Alla inköpta grisar vägs och 20 procent av egna smågrisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Mycket nöjd med långtrågsboxarna då grisarna håller rent i stor utsträckning.

Framgångsfaktorer: Eftersom att det har blivit svårare att få tag i alternativa fodermedel så har foderblandningen ändrats varje vecka. Detta har resulterat i bättre foderjustering. Noggrann energivärdering av foderråvaror är A och O. Långsiktig satsning och fokus på grisproduktionen rullar på!

7  (-) Lidgris AB, Stellan Ericsson, Tun

Externintegrerad besättning med mellangårdsavtal och 1 980 slaktgrisplatser i sex stallar med tvärtråg.  Producerar 6 400 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande energivärderade fodermedel som lättdrank, soja, premix och egen spannmål.

Besättningen sköts av ägaren Stellan Ericsson och medarbetaren Johan Andersson. Skattad arbetsåtgång 17 minuter/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Tvärtrågsboxar som möjliggör ensamarbete vid slakt och sortering av grisarna.

Foderanläggningen som bara går och går. Jämt flöde mellan omgångarna, två till tre veckor löpande efter varandra.

Framgångsfaktorer: Balanserad noggrannhet med mer fokus på funktion än perfektion. Fasta rutiner med tvätt, insättning, vaccinering och foderjustering. Daglig tillsyn innan utfodringscykel. Skickar grisar till slakt nästan varje vecka. Vill man nå goda resultat så måste man vara på plats.

8 (-) Askeberga Gård, Jan och Maria Eklöf, Tidan

Externintegrerad besättning med mellangårdsavtal och 1 200 slaktgrisplatser i tre avdelningar med lång- respektive tvärtråg. Producerar 4 000 grisar/år. Blötfoder med soja, premix och egen spannmål.
Besättningen sköts av ägarna Jan och Maria Eklöf. Skattad arbetsåtgång 16 minuter/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Nöjdast med grisarna. Boxarna har lite längre fodertråg än normalt.

Framgångsfaktorer: Fina friska grisar från Marit och Peter Toll. Jörgen Henriksen på Fodermix hjälper till med foderstater och beräkningar. Väger en del grisar innan de skickas till slakt.

9 (7) Ek, Inge och Siv Jonsson, Vara

Helintegrerad besättning med 540 slaktgrisplatser i två avdelningar med tvär- respektive långtrågboxar. Producerar  2 500 grisar/år. Grisarna utfodras med gårdsblandat blötfoder.

Besättningen sköts av ägarna Inge och Siv Johnsson och medarbetaren Carl-Olof Davidsson. Skattad arbetsåtgång 13 minuter/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Framgångsfaktorer: Bra hälsoläge och egna smågrisar. Väldigt nöjda med rådgivningen från Camilla Hallgren, Hushållningssällskapet Skaraborg.

10 (-) Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge

Helintegrerad besättning med 3 000 slaktgrisplatser i åtta avdelningar med tvär- respektive långtrågboxar. Producerar cirka 11 000 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande bönor, vassle, gränsmjölk och spannmål.

Besättningen sköts av ägarna Jeanette och Hans Blackert samt medarbetarna David, Mattias och Karin. Skattad arbetsåtgång 15 minuter/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Bra djur- och arbetsmiljö, lättarbetat.

Framgångsfaktorer: Friska djur, fasta rutiner samt duktiga och engagerade medarbetare. Duktig och engagerad veterinär. Förbättrad djurhälsa.

Resultat för besättningarna på topplistan

Föregående års resultat inom parantes
Tillväxt, gram/dag    981    (974)
Foderförbrukning, MJ NE/kg tillväxt    24,4     (23,8)
Klassning, %    58,9    (58,6)
Dödlighet, %    1,1    (1,2)

För att få fram de bästa besättningarna har vi vägt samman tillväxt, foderförbrukning, klassning och dödlighet med ekonomiska vikter. Tillväxten är korrigerad till samma insättningsvikt och foderförbrukningen till samma insättningsvikt och samma slaktvikt.

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

Det skall finnas insända resultat för minst 60% av besättningens slakt.

Perioder räknas till de år de avslutas, dvs. alla perioder med sista slakt under 2016 räknas till 2016.
Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda.

Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat.

Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta, eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp WinPig har bestått av Kerstin Annér, Thea Kristensson och Ingvar Eriksson - Gård & Djurhälsan, Åsa Bönnestig - Svenska Köttföretagen, Sarah Johansson - KLS Ugglarps, Sophia Isberg - HKScan Agri och Caroline Germer - Skövde Slakteri.