Publicerad 2017-05-28
Nybygget består av åtta tillväxtavdelningar. Varje avdelning rymmer 50 boxar och varje box har plats för 13 stycken 30-kilos grisar. Väggen mellan avdelningarna består av fönster, vilket ger stallet en öppen och trevlig känsla, samtidigt som det gör att alla avdelningarna får in dagsljus. Taken hissas och sänks med automatik.

Ständig utveckling är  melodin på Nydal

Jörgen Andersson driver
smågrisuppfödning och växtodling på gården
Nydal i Halland.
­ – Jag tycker att det är roligt att ändra och
utveckla saker hela tiden, säger han.

På Nydal utanför Varberg investerar entreprenören och grisföretagaren Jörgen Andersson för framtiden. Åtta nya tillväxtavdelningar möjliggör en fördubbling av antalet grisningar på gården och därmed övergår suggringsverksamheten till traditionell smågrisuppfödning.

Suggringen på Nydal med knappt 1 000 suggor startades 1993 av lantmästaren Jörgen Andersson och hans bror, i samarbete med dåvarande Skanek och Scan Väst. 2011 lämnade brodern verksamheten.
Från början hade navet 25 satelliter. Sedan dess har verksamheten förändrats kontinuerligt. Antalet satelliter har successivt minskat, samtidigt som Jörgen köpt till både gris­stallar och mark samt byggt ut och byggt om i flera olika omgångar.

– Att bygga är kul! Det är inte många år som vi inte byggt eller renoverat något, säger Jörgen.

Tar hem grisningarna

1999 köptes en granngård där man startade upp en egen satellit. 2010 utökades smågrisuppfödningen markant då det byggdes en satellit i anslutning till navet. Sedan dess har hälften av grisningarna ägt rum i egen regi, medan övriga grisningar varit fördelade på tre olika satelliter.

Men under våren 2017 tas ett betydande steg för företagets långsiktigt planerade utveckling. Vecka 15 kommer den sista suggruppen hem från satellit och Nydal går därmed från att vara suggring till att bli smågrisuppfödare. De tre satelliterna som sägs upp från navet har valt olika vägar för framtiden; en bygger för egen betäckning och inhysning av dräktiga suggor, en slutar med smågrisuppfödning och en ansluter sig till ett annat nav.
 

Linda Karlsson har arbetat på Nydal sedan
1999 och är i dag förman. De senare åren
har man arbetat träget för att få bukt med
problemen med spädgrisdiarré. Den åtgärd
som haft bäst effekt hittills är strategisk
halmning. För utgödslingen är stora
halmmängder dock en utmaning och just nu
håller man på och testar ett system där urinen
skiljs från fastgödseln, som i sin tur körs
ut med hjälp av en tryckare.

På Nydal kommer grisning hädanefter att ske varje vecka, istället för som tidigare varannan. Enhetsboxarna som byggdes 2010 kommer att utnyttjas som grisningsboxar efter mindre modifiering. Tråget ska bli kortare, taken ska få en automatisk hissfunktion och fler avbärarrör ska monteras. Små­grisarna kommer att flyttas i samband med avvänjning till någon av de åtta nybyggda tillväxtavdelningarna.

Själva byggprocessen har förlöpt smidigt.

– Vi anlitar byggare som vi känner sedan tidigare. En polsk firma har varit här och monterat inredningen från Skiold Data­mix. Det har fungerat kanon, alla har hållit tiden, säger Jörgen.

Kalkylerar med produktivitetsökning


Boxarna i nybygget är av en traditionell modell med tak, tvärtråg, gödselyta mot gången och vacuumutgödsling.
– Hur stor produktivitetsökning vi skulle räkna med på ritningarna har varit ämne för många funderingar, berättar Jörgen.

Till slut landade man i att bygga 50 boxar per tillväxt­avdelning som betjänar 46 grisningsboxar. Varje tillväxtbox rymmer 13 stycken 30-kilos grisar.
 

I betäckningsavdelningen, där man håller
på och byter system från malmskillnadsgata
till semineringsbås, gynnas brunsterna av
ett generöst ljusinsläpp i taket. Nackdelen
är att det blir varmt på sommaren.
De dräktiga suggorna hålls i två olika
system; foderliggbås och trerummare.
– Dräktighetsresultaten är bättre i
systemet med liggbås. Där får
suggorna mer lugn och ro, berättar Linda.

– Det innebär att vi kan öka produktiviteten till åtminstone 13,5 avvanda per kull. Alla grisarna väger ju inte 30 kilo, resonerar Jörgen.

Prislappen på bygget är Jörgen förtegen med, men budgeten har hållits.

Bra personal


Produktiviteten ligger i dag på runt 11,5 avvanda per kull, men man siktar högre.

– Första delmålet är att ligga stadigt över tolv. Vi tror på en ganska omedelbar produktivitetsökning i och med att suggorna får grisa hemma, berättar Linda Karlsson, som är förman på gården.

Linda förväntar sig även att se effekt av genetiken, allt eftersom besättningen får in mer och mer av TN70-hybriden. Bra rutiner som följs noggrant, rådgivning för att undvika att bli hemmablind och en fungerande kommunikation nämns som framgångsfaktorer.  På frågan om vad som motiverar i arbetet svarar någon vid fikabordet:

– Smörgåstårta är gott!

– Det är roligt att bli bättre hela tiden och att jobba i moderna stallar med en företags­ledare som vill utvecklas, där det händer grejer. Grisar är kul, säger Linda.

– Det spelar ingen roll vad jag gör, det är personalen som gör skillnaden, de är duktiga, konstaterar Jörgen.
Fler projekt

Nydals nybygge är en del i en långsiktig strategi, och Jörgen ser som han själv uttrycker det ”realistiskt” på framtiden.

– 2010-2014 har det varit tufft. Men nu ska ju till och med restaurangen på regeringskansliet servera svenskt, skrattar Jörgen, men blir snart allvarlig igen:

– Att de inte serverat svenskt tidigare visar hur lite de brytt sig. Men så finns det inte heller så mycket fläsk kvar i Sverige. De mindre uppfödarna som lägger ner blir också volym.

När tillväxtstallet är helt färdigt är planen att man ska ta sig an ett äldre grisningsstall och bygga om för gyltuppfödning.

– Vi räknar med att vi i dagsläget har planerade projekt för hela 2017 och en del av 2018, säger Jörgen.
Något säger mig att den tvättäkta entreprenören på Nydal kommer att fortsätta företagsutvecklingen även efter 2018.

Nydal

Ägs och drivs av: Jörgen Andersson

Grisar: från våren 2017 smågrisuppfödning med 1 000 suggor.

Växtodling: 200 hektar. Odlar själv olje­växter, åkerbönor och spannmål och byter dessutom arealer med grannar som odlar vall och jordgubbar.

Foder: gårdsblandat sedan 2007. Har kapacitet att lagra 1 200 ton spannmål i gastäta silos.
Djurmaterial: köper in gyltämnen, betäcker med Hampshire.

Anställda: åtta personer inklusive Jörgen, plus extra personal vid byggen och renoveringar.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren