Publicerad 2017-05-26
Jörgen Tagesson är fabrikschef på Vallberga
Lantmän. Foto: Emma Sonesson

Gårdsanpassat foder -  Vallbergas specialitet

I anslutning till den lilla byn Vallberga i södra Halland ligger lantmannaföreningen med samma namn. En toppmodern foderfabrik och ledord som flexibilitet, service och nära samarbete med både kunder och övriga i branschen, har gjort att Vallberga Lantmän i dag är en betydande aktör på den svenska fodermarknaden.

Vallberga Lantmän bildades 1904 och ägs av de 950 medlemmarna. Målet med verksamheten är att vara en komplett leverantör till lantbruksföretagare.

Ett av föreningens flaggskepp är dess foderfabrik som tidigare låg inne i det lilla samhället Vallberga. Men 2007 stod den nya fabriken strax utanför byn klar. I och med det ökade kapaciteten från 50 000 till 110 000 ton per år. Fabriken är en av Sveriges modernaste - hög automatiseringsgrad och fokus på smittskydd var viktiga delar när bygget planerades.

– Fabriken går att köra obemannad via telefonen hemifrån, berättar fabrikschef Jörgen Tagesson.
Omkring 40 procent av volymen utgörs av foder till grisar och Tore Elisson som är grisfodersäljare räknar med att man förser omkring tio procent av Sveriges grisar med foder.

Gårdsanpassade produkter


En stor del av grisfodren tillverkas i form av värmebehandlat mjöl, vilket är fördelaktigt ur flera aspekter; det spar energi, det går snabbt och det ger stor flexibilitet gällande vad fodren kan innehålla.

– Vissa råvaror är svåra att pelletera, det kommer vi ifrån med mjölfoder, förklarar Tore.

Just flexibilitet är ett viktigt ledord i Vallbergas verksamhet. Något enstaka kofoder är lagervara, för övrigt tillverkas allt på beställning och en stor del av sortimentet utgörs av gårdsanpassade produkter.  
 

Tore Elisson optimerar och säljer grisfoder på
Vallberga Lantmän. Foto: Emma Sonesson

– Fabriken är byggd för att kunna göra många snabba sortbyten. Därför kan vi gårdsanpassa fodren, men ändå hålla tillverkningen effektiv, berättar Jörgen.

Öppna för nyheter

Flexibiliteten möjliggör även utvärdering av nya produkter eller idéer, både på kundernas och företagets initiativ.
– Vi har flera kunder som gärna testar nya saker. Det är stimulerande, säger Tore och nämner som exempel att man var först i Sverige med fiskolja, och att man just nu provar tångmjöl på en besättning.

Man erbjuder även legolagring av spannmål och andra grödor.

– Ett exempel på det är lantbrukare som odlar åkerböna, men som inte kan hantera bönorna i sin foderanläggning. Då kan vi torka och lagra bönorna för att sedan använda dem i koncentrat som lantbrukaren köper.

Nytt avelsmaterial

När det gäller grisfoder färgas arbetet till stor del just nu av att anpassa manualer, sortiment och foderkurvor till det nya avels­materialet, både när det gäller suggor och slaktgrisar.

– Det verkar som att dagens slaktgrisar kräver lite mer av allt, så där har vi höjt nivåerna, berättar Tore.
På smågrissidan handlar det om att klara av att ta hand om alla smågrisar, samt att förbereda sig inför ett eventuellt förbud mot medicinskt zink.
 

Foderfabriken utanför Vallberga
nära Laholm i södra Halland har
i dag en kapacitet på 110 000
årston. I framtiden hoppas man
dock på att kunna utöka både
kapaciteten för spannmålslagring
och fodertillverkning, något som
länsstyrelsen dock hittills satt
käppar i hjulen för.
Foto. Jon Bengtsson

– Vi börjar redan nu med inkapslat zink i alla smågrisfoder. Vidare tror jag att mer mjölkprodukter samt sänkta proteinnivåer i avvänjningsfodren, med hjälp av fler syntetiska aminosyror, kommer bli en del av lösningen.

Samarbete framgångsfaktor

Vallberga Lantmän har inköpssamarbete och kunskapsutbyte med DLA Agro. Man samarbetar även i stor utsträckning med andra aktörer som är verksamma på gårdarna och det är inte sällan som Tore gör kundbesök tillsammans med exempelvis rådgivare eller veterinärer.  

– Jag tror att det är värdefullt för alla inblandade, säger han.

Försäljningsområdet sträcker sig i dag från Landskrona i syd till södra Västergötland i norr. Österut har Vallberga kunder runt Växjö och Östra Göinge. Fodret körs ut av egna bulkbilar och flera av chaufförerna har kört länge och känner till gårdarna väl. En uppskattad service är att bulkbilarna har ett skåp som gör att de kan ta med andra varor utöver bulkfoder till kunderna. Det kan exempelvis gälla växtskyddspreparat eller mjölknäring.

– Det är viktigt för oss att värna om kunderna, konstaterar Jörgen.

Vallberga Lantmän

Verksamhet: Försäljning och distribution av förnödenheter inom foder, spannmål, odling och energi direkt till lantbrukare. Fodertillverkning i egen fabrik samt butik med varor för både lantbrukare, trädgårdsintresserade och djurägare.

Ägs av: 950 medlemmar.

Omsättning: Strax under 500 miljoner, varav 65-70 procent härrör från foder.

Antal anställda: 35 personer, varav åtta arbetar med foder.

Fodertillverkning: 110 000 ton per år, varav 40 procent grisfoder. En liten del är foder till fjäderfä, resten är till nötkreatur.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren