Publicerad 2017-05-22
Kulla Lantbruk med Torbjörn Carlsson i spetsen har för sitt pågående förbättringsarbete belönats med Hallands Grisföretagares hederspris för integrerad grisuppfödning 2016.  
– Det känns väldigt roligt att vårt arbete uppmärksammas och att vi får uppskattning för det vi gör, säger Torbjörn.
Djurskötaren Carolin Månsson fick pris för årets medarbetare för några år sedan.

Förbättringar i fokus hos prisad grisföretagare

På Kulla Lantbruk AB pågår ett ständigt förbättringsarbete, något som gjort att företaget tilldelas Hallands Grisföretagares hederspris för integrerad besättning 2016. Under 2017 tas ett betydande steg i förbättringsarbetet då man satsar på ett nytt, rationellt stall.

På platsen där det en gång varit en skidbacke
ska det nu bli grisstall. För att kunna
bygga krävs det att en del av berget
sprängs bort. Vad det gamla
grisningsstallet ska användas till i
framtiden är ännu inte bestämt, men det
finns tankar på allt från maskinhall till
spannmålslager, skrotstall eller slaktgrisuppfödning.

På Kulla Lantbruk utanför Slöinge nära Falkenberg driver Torbjörn Carlsson integrerad grisuppfödning med 150 suggor. I stallarna arbetar Torbjörns systerdotter Carolin Månsson.

I dag sker grisningen i en äldre ladugård nere vid gårdens centrum, där avdelningarna är små och slitna. Resten av grisuppfödningen sker en liten bit bort, bakom ett berg.

– Något måste göras för att vi ska kunna fortsätta. Konjunkturen är klart bättre nu och vi ser positivt på framtiden, därför känns det rätt att bygga, konstaterar Torbjörn.

Bättre arbetsmiljö

Nybygget kommer att bestå av en avdelning för dräktiga suggor, två grisningsavdelningar samt två tillväxtavdelningar. Satsningen blir ett sätt att modernisera och rationalisera genom att alla grisar samlas på ett ställe.

Inför grisning läggs en småbal med halm
in i varje box, vilket motsvarar runt tio kilo.
Det som finns kvar av halmen vid
kastrering skrapas ut då.
– Jag ser hellre att det föds 13-14
starka smågrisar än 18 små i en kull, säger Carolin.

– Vi ägnar mycket tid åt att flytta djur i dag. Det slipper vi sedan. Tanken var från början att bara bygga nya stall för grisning, men eftersom befintliga tillväxtavdelningar börjar bli för små tyckte både byggrådgivaren och produktionsrådgivaren att vi borde bygga tillväxtstall när vi ändå håller på, berättar Torbjörn.

Att arbetsmiljön och hygienen blir klart bättre i modernare stallar samt det faktum att Torbjörns son Daniel är lantbruksintresserad motiverar bygget ytterligare. En annan grej som Carolin och Torbjörn ser fram emot är att grisarna i alla stallar kommer att få blötfoder i och med bygget. I det gamla grisningsstallet får suggorna torrfoder.

Inredningen i de nya stallarna kommer att bli av en traditionell modell. Grisningsboxen kommer att byggas utan skyddsgrindar men med tak, golvvärme och automatiskt styrd värmelampa i smågrishörnet. Till de dräktiga suggorna blir det ätbås och djupströ.

Mjölksyra gör skillnad

För att hålla i gång förbättringsarbetet på gården anlitas Jessica Sandberg, Griskonsult, fyra gånger per år. Dessutom brukar man försöka delta i de kurser och studieresor som erbjuds.

– Det är lätt att bli hemmablind, menar Carolin.

Något man brottats med de senare åren är problem med difeber på suggorna.

– När det var som värst behandlade vi 80 till 90 procent av suggorna. Vi har tagit vatten­prov och foderprov men inte hittat något fel. Vi har testat alla möjliga åtgärder. Bäst effekt fick vi av att ge suggorna filmjölk, berättar Carolin.

Troligen var det mjölksyrabakterierna i filmjölken som gjorde skillnaden. Bakterier från Proviva-dryck hade däremot betydligt sämre effekt.

– Nu kör vi med mjölk­syra i fodret och det går bättre och bättre. Vi är nere på runt 20 procent behandlingar, säger Carolin.

På Kulla Lantbruk var man även tidiga med att använda lokal­bedövning innan kastrering.
– Vi hittade ett system som vi tycker fungerar. Vi numrerar galtarna vartefter de får bedövning. Då vet vi i vilken ordning det är lämpligt att kast­rera dem, det tar ju en stund innan preparatet verkar, berättar Torbjörn.

Många grisar till slakt

2016 låg snittresultatet på 24,8 producerade smågrisar per sugga och år.

– Vi skickade 3 800 grisar till slakt 2016, det är 500 fler än vi brukar, säger Torbjörn, som menar att det viktigaste för att lyckas är en duktig djurskötare med bra djuröga.

– Dessutom gäller det att lyssna på många som är kunniga, och plocka ut det bästa, men att ändå vara enveten med det man själv tror på.

– Det är roligt med grisuppfödning eftersom det händer saker snabbt. Det är lätt att se resultat, det är en fördel när man strävar efter att bli bättre hela tiden, säger Carolin som tidigare arbetat med kor, där det i många fall tar längre tid att se resultat av sitt arbete.

Kulla Lantbruk AB

Ägs och drivs av: Torbjörn Carlsson

Djurskötare: Carolin Månsson

Grisar: 150 suggor integrerat

Nötkreatur: 35 dikor och uppfödning av deras kalvar

Växtodling: Brukar 220 hektar inklusive vall och bete

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren