Branschdagar gris 2020

Välkommen till branschdagar för rådgivare, veterinärer, fodersäljare och andra aktiva i grisbranschen, 12-13 mars 2020, Sturup. Temat för träffen är stallmiljö och hälsa. För anmälan och mer info, se www.grisradgivarna.se alternativt kontakt Anna Molander på 070-188 48 25 eller anna.molander@hushallningssallskapet.se