Stark från start, Kurs i smågrisuppfödning

Plats: Falkenberg 
Arrangör: G&D.
Mer information: www.gardochdjurhalsan.se

 

Agriprim News
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@agriprim.se