Villkorad läkemedelsanvändningskurs - GRIS, D9

Endagskurs innehållande teoretisk genomgång avseende bestämmelser, olika läkemedelstyper, hantering av läkemedel och läkemedelsrester, hur och på vilket sätt man ger ett läkemedel, risker, journalföring och avlivning.

Var: Svenska Foder i Knästorp, Staffanstorp

När: 23 oktober

Mer information: www.gardochdjurhalsan.se

Kontaktperson: Lena Hjorth 046 32 58 80 eller lena.hjorth@gardochdjurhalsan.se