Förmansutbildning Gris

Kursen riktar sig till dig som arbetar/ska arbeta som förman. Kursen innehåller en ledarskapsutbildning och kommer att hjälpa dig effektivisera ditt arbete som förman. Ämnen som kommer att belysas är bl. a leda rätt, management, val av rekryteringsdjur, byggnation, ekonomi och foder.

Kursen är indelad i två kursdagar x två tillfällen.

När: 21-22 november och 15-16 januari
Var: Mullsjö

För anmälan och mer information, kontakta Jessica 070-265 30 66 Maria 070-208 97 60 eller griskonsult.se