Kurs för grisrådgivare

Kurs för rådgivare inom gris, med inriktning på smågrisuppfödning och praktiska råd, 24-25 april i Skåne. Mer information: Anna Molander, HS, 070-188 48 25.