Inspirationskonferens om framtidens smartaste stallar

Jordbruksverket bjuder in till en inspirationskonferens i Jönköping om rationella stallar för smågrisar, slaktgrisar, mjölkkor, dikor, slaktungnöt och lamm. Jordbruksföretagare, rådgivare och andra som arbetar med investeringar i djurstallar är välkomna.
Ett stort antal jordbruksföretag, rådgivningsorganisationer och andra aktörer har utvecklat var sitt stallkoncept inom tävlingen Framtidens smartaste stall. Fokus har varit att hitta lösningar med låg investeringsutgift som ger en bra vinstmarginal och avkastning på investeringen. Under konferensen presenterar lagen sina stallkoncept och en jury, som löpande söljt lagens arbete, kommer att dela ut priser för smarta lösningar och utse vinnare inom varje produktionsgren.
Var: Jönköping.
När: 8 mars. 
Anmälan: Görs senast den 21 februari. Begränsat antal platser.
Mer information: www.jordbruksverket.se/smartastall
Kontaktperson: Jonas Fjertorp, 070-569 36 22