Information från redaktionen

I Grisföretagaren finns debatt, reportage samt fakta- och nyhetsartiklar om grisuppfödning, förädling och handel.

Grisföretagaren utges av Jordbruksaktuellt Sverige AB på uppdrag av föreningen Sveriges Grisföretagare.

Du är alltid välkommen med frågor, tips och förslag till redaktionen.

Kontakta:
Emma Sonesson
Grisföretageren, c/o Jordbruksaktuellt
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel: 019-760 94 30
E-post: emma@ja.se
Prenumerera på Grisföretagen!