Lönsamhet och djurvälfärd går hand i hand
När vi kommer in i debatten som handlar om djurproduktion och svensk djurvälfärd kommer det nästan alltid upp ett missnöje, med att vi från näringen bara vill tjäna pengar. Jag vill tydligt påpeka att en god lönsamhet är en av de viktigaste nycklarna till en god djurvälfärd. Utan god lönsamhet skulle det inte ske några investeringar i nya stallar, som ger möjlighet till ny teknik när det exempelvis gäller ventilation, utfodring och arbetsmiljö. I dag finns det nya inhysningssystem för våra grisar som ger en bättre djurvälfärd. Läs mer »

Svensk expertgrupp hämtar inspiration i Finland

Ett av uppdragen för expertgrupperna inom 30 för 550 är att åka på en studieresa för att hämta kunskap och inspiration. Grisföretagaren följde med när expertgrupp avel och rekrytering åkte till Finland för att dra lärdom av hur man jobbat med att implementera TN70 där. Även om TN70 i många fall presterat över förväntan i båda länderna finns det en del utmaningar som till stor del är gemensamma mellan länderna.

Mycoplasma hyopneumoniae - fallstudier från två gårdar

Nedan följer andra delen i vår serie om Mycoplasma Hyo­pneumoniae (M hyo), så kallad SEP. Vi får läsa om två intressanta fall där gårdar drabbades av akut utbrott av M hyo. Detta ger exempel på hur M hyo kan föras in eller yttra sig i två besättningar. Beskrivet finns även hur man hanterade utbrotten och om det fanns några lärdomar att dra. Det som blir tydligt i båda fallen är hur smitta kan spridas via till synes friska djur och hur en smitta kan stoppas eller minskas genom rätt utförda åtgärder. Tydligt blir också hur viktigt det är att separera åldersgrupper och att vaccinera vid behov för att hålla smittrycket nere.