Lobby-organisationers påverkan på vår vardag
Ibland undrar man på vilka grunder beslut fattas på, beslut som för en enskild företagare får stora konsekvenser i företagandet. Men den som sitter och trycker på knappen och röstar ja eller nej, berörs kanske inte utav beslutet, vare sig direkt eller indirekt. Då tänker jag främst på det sista utspelet, i frågan om användandet utav glyfosat. Läs mer »

Benchmarking skapar konkurrens och motivation

I början av november åkte ett gäng från Österlens Grisproducenter till Bornholm på studieresa. Syftet med resan var i första hand att hämta inspiration och lära av hur kollegorna på andra sidan Bornholmsgattet jobbar, men förhoppningen är även att få igång ett erfarenhetsutbyte. Första stoppet under turen var hos rådgivningsbolaget Bornholms Landbrug, där vikten av just erfarenhetsutbyte för att nå framgång betonades.