2017 ut och 2018 in
Vi kan summera 2017 som ett relativt bra grisår. Då är jag fullt medveten om att inte alla håller med mig, eftersom resultatet inte ger full täckning på TB 2-nivå, för att klara en återinvestering i nya stallar. Men historiskt sett är det ändå ett hyfsat resultat, och det finns många ljuspunkter att se fram emot. Läs mer »

Benchmarking skapar konkurrens och motivation

I början av november åkte ett gäng från Österlens Grisproducenter till Bornholm på studieresa. Syftet med resan var i första hand att hämta inspiration och lära av hur kollegorna på andra sidan Bornholmsgattet jobbar, men förhoppningen är även att få igång ett erfarenhetsutbyte. Första stoppet under turen var hos rådgivningsbolaget Bornholms Landbrug, där vikten av just erfarenhetsutbyte för att nå framgång betonades.