Griskött - ett hållbart val
Det har varit en intensiv höst på många sätt med många projekt igång. Vid sidan om torkan och dess följder, har det dagliga arbetet samtidigt pågått. Men detta arbete har inte riktigt flutit som vanligt, då vi under hela hösten inte haft någon ordinarie regering. Läs mer »

Ta fram en karenslista över dina djur

En del av de medicinska preparat som används inom grisproduktion har en karenstid. Karenstiden är det minsta antalet dagar som måste ha passerat från att en gris får en medicinsk behandling till dess att grisen får slaktas. Syftet är att undvika läkemedelsrester i livsmedel. Du som registrerar medicinska behandlingar i WinPig kan på ett smidigt sätt hålla koll på grisarnas karenstid genom att ta fram en karenslista. I det här tipset berättar vi hur du gör.