Styrs vi av fakta eller av tyckande, trender och politisk påverkan?
Det är inte utan att man som producent blir lite snurrig utav alla uttalanden - vad är det som är bäst att odla på våra fält och producera i våra stallar? Skall det vara ekologiskt eller inte, skall det vara kött från idisslare eller inte? Läs mer »