Alla kan göra skillnad
Vi närmar oss julhögtiden, som är årets stora festlighet tillsammans med familjen, och som ger oss viss tid till eftertanke. Det är en stor festlighet med god mat, där vår gris är i centrum. Hur mycket kött var och en av oss vill äta eller inte äta, är ett högst individuellt beslut. Men för de konsumenter som vill ha traditionell svensk mat på julbordet eller i vardagen, ska vi fortsätta att producera grisar med våra fina svenska mervärden för att ge trygghet i deras köpbeslut, och framförallt många fler goda matupplevelser. Läs mer »

Antibiotikaanvändning i Europa

Vi har i tidigare i Grisföretagaren 1 och 10 2013 samt 1 2016 presenterat det europeiska forskningsprojektet MINAPIG (MINimized Antimicrobial use in PIG production). Syftet med forskningsstudien var att undersöka hur effektiva olika strategier är för att minska antibiotikaanvändningen, och vilka drivkrafter som ligger bakom grisproducenters och veterinärers strategier för att förebygga och behandla sjukdomar. I denna artikel redogör vi för antibiotikaanvändningen i 227 integrerade besättningar med minst 100 suggor och fler än 500 producerade slaktgrisar.