Mycket att se fram emot
Ute i Europa ser vi nu rejäla prishöjningar på griskött, som följd utav den stora bristsituationen som uppstått i Asien, där den afrikanska svinpesten har tagit ett rejält grepp om produktionen. De länder i Europa som har bilaterala avtal kan snabbt ställa om till en ökad export till Asien, en affär med god lönsamhet. I de andra länderna som i dag inte har denna möjlighet, bland annat Sverige, sker det inga eller blygsamma prishöjningar. Läs mer »

Håll koll på överskridna dagar med kontrollistan

I WinPig finns en smart funktion som heter kontrollista, den visar dig vilka djur som har överskridit ett visst antal dagar. Dessa datumgränser kan man ställa in själv och de varierar för olika händelser. Detta kan underlätta då den varnar för vilka djur som bör kollas upp och hjälper dig att hålla koll så att inga djur har blivit bortglömda. Kontrollistans layout kan ändras så att den passar olika besättningars behov, genom att ta bort och lägga till kolumner. Genom att använda filterraden kan man söka efter ett specifikt djur eller djur som till exempel har en specifik händelse. Alla dessa tips och tricks för att anpassa kontrollistan beskrivs nedan.